Volem explicar el projecte INVULNERABLES * que s’està implementant a la ciutat de Figueres

* INVULNERABLES és una iniciativa que té per objectiu realitzar una acció social directa a 50 famílies de la ciutat de Figueres.  Amb l’acompanyament i recolzament integral a la família, orientant als pares i mares per promoure la igualtat d’oportunitats. Volem potenciar la col·laboració público-privada per tal de donar resposta a les necessitats d’infants i joves amb la finalitat de trencar amb la inèrcia de la pobresa hereditària.

 

L’ACTE ES DURÀ A TERME:

DIVENDRES 13 D’ABRIL, DE 9 A 11 DEL MATÍ

CENTRE SPORT FIGUERENC