Suport a l’estudi

Per adolescents i joves de 12 a 18 anys. Cada tarda de dilluns a divendres s’atén als i les joves en grups reduïts, acompanyant-los en la realització dels deures, ajudant-los amb tècniques d’estudi, en la comprensió i l’assoliment de les capacitats bàsiques. Aquesta atenció la realitzen i tutoritzen un grup de 10 educadors/-es i 14 voluntaris/-àries.
Diàriament i durant tot l’any, le primeres dues hores d’activitat (de 2/4 de 5 a 2/4 de 7) es dediquen a l’estudi i al reforç escolar. Un grup d’educadors/-es i voluntaris/-àries s’ocupen d’atendre grups de joves donant suport a l’estudi, ajudant a realitzar les tasques escolars, ajudant a adquirir uns bons hàbits d’estudi, a adquirir el ritme de portar al dia l’agenda escolar, etc.
També durant el mes de juliol als matins s’ofereix un espai de reforç acadèmic; d’una banda, d’ESO per tal de recuperar les matèries suspeses al juny; d’altra banda, al reforç de les competències bàsiques pels alumnes que han cursat 6è de primària i cursaran 1r d’ESO.