Garantia Juvenil

Des de finals de l’any 2015 duem a terme uns programes de Garantia Juvenil mitjançant els programes de Garantia Juvenil, KSAMEU gestiona dues propostes:
“Posa’t a Punt”, una formació per educadors en el lleure infantil i juvenil i adquisició d’habilitats formatives: educació social, idiomes, iniciació a l’emprenedoria i formació en noves tecnologies, amb la intenció d’inserir laboralment els joves i/o impulsar el seu retorn a l’àmbit escolar.
El segon programa titulat “Devellnou” és una acció formativa en ebenisteria, fusteria i puntura, envelliment de mobles… encaminada a la inserció laboral dels joves. En aquest programa els joves també es formen en idiomes, en noves tecnologies, en iniciar-se en el coneixement d’accions emprenedores, etc.