Suport a les Proves d’accés

En aquest àmbit ajudem als joves a preparar les proves d’accés a l’ESO i als Cicles formatius amb la intencionalitat de que es formin més i tinguin més possibilitats d’accedir al món laboral.